Açık Lise Coğrafya 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Tarih öncesi çağlarda avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insanoğlu geçici olarak kullandığı barınakların aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin yakınında olmasına daha çok dikkat etmiştir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi Maden Devri’nde yaşanan gelişmelerden biri değildir?
3.
Soru 3 )Ülkemizde Taşeli Platosu, Menteşe yöresi ve Hakkari yöresinin yeterli yağış miktarına rağmen nüfus yoğunluğu bakımından seyrek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )4 ve 5. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.
İdari birimlerin en alt basamağıdır. Coğrafi anlamda sınırları belli olan ve bu sınırlar içinde toplu ya da dağınık hâlde meskenlerden oluşan tarımsal faaliyetlerin daha çok yapıldığı, seçimlerle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilen idari ünitelerdir. Merası, camisi ile varsa ormanları ortak alanlarıdır.

Metinde hakkında bilgi verilen idari birim aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )4 ve 5. soruları aşağıda verilen metne göre cevaplayınız.
İdari birimlerin en alt basamağıdır. Coğrafi anlamda sınırları belli olan ve bu sınırlar içinde toplu ya da dağınık hâlde meskenlerden oluşan tarımsal faaliyetlerin daha çok yapıldığı, seçimlerle iş başına gelen muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilen idari ünitelerdir. Merası, camisi ile varsa ormanları ortak alanlarıdır.

Metne bakarak bu birimle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonuna göre sanayi şehri olarak nitelendirilebilir?
7.
Soru 7 )
Kerpiç meskenler, kurak ve yarı kurak bölgelerin özellikle kırsal kesimlerinde toprak ve samanın suyla karıştırılmasıyla yapılan evlerdir.
Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinin kırsalında bu evlerin daha çok bulunduğu söylenebilir?
8.
Soru 8 )Karadeniz bölgesinde engebeli ve dik arazi yapısı nüfusun seyrek ve meskenlerin dağınık olmasına; Ergene, Konya, Çukurova ve Sakarya ovası gibi yükseltinin düştüğü düzlük sahalarda ise nüfusun yoğun, yerleşme dokusunun toplu olmasına neden olmuştur.
Yukarıda yerleşmeyi etkileyen hangi etken üzerinde durulmuştur?
9.
Soru 9 )Adana, Mersin ve Hatay illerinde nüfusun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
10.
Soru 10 )Alacahöyük yerleşmesi hangi ilimiz sınırları içinde yer alır?
11.
Soru 11 )Türkiye, toprak yapısına göre aşağıda oluşturulan bölgelerden hangisinin dışında kalır?
12.
Soru 12 )
Haritada numaralanmış yerlerden hangisi sık nüfuslu bölgelere örnek gösterilebilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi sanayi bölgelerinde düşük ölçülen bir veridir?
14.
Soru 14 )Amazon ve Kongo havzalarında mesken yapımında hangi malzeme daha yoğun kullanılır?
15.
Soru 15 )
Haritada taranarak verilen alan aşağıdaki bölgelerden hangisi olarak nitelendirilir?
16.
Soru 16 )Aşağıdaki bölgelerden hangisi yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler nedeniyle ortadan kalkmıştır?
17.
Soru 17 )NATO, ABD önderliğinde II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkeleri ve başka ülkelerin olası savaşların öncesi ve sonrasında ortak savunma işbirliği yapmak amacıyla kurulmuş günümüzde 28 üyeye sahip bir kuruluştur. Türkiye 1952’de bu oluşuma katılmıştır.
Bu bilgiye bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
18.
Soru 18 )Ganj, İndus, Nil ve Fırat akarsu havzalarının ilk yerleşim alanları olarak seçilmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki ulaşım projelerinden hangisi Kocaeli ilimiz sınırları içindedir?
20.
Soru 20 )Özellikle büyük kentlerimizde önemli bir sorun hâline gelen ışık kirliliği aynı zamanda aşağıdaki kaynaklardan hangisinde de israfa neden olmaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Coğrafya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Coğrafya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Coğrafya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Coğrafya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Coğrafya 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020