Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Örf ve âdet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 )Nefsin isteklerinde ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak ile kazanılan erdemdir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi hem maddi hem manevi değerler kapsamında yer almaktadır?
4.
Soru 4 )“Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, ‘insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun.’ dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!’ dediler.”
(Âl-İmrân suresi, 173. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi övülmektedir?
5.
Soru 5 )İslam medeniyetinin en parlak zamanını yaşadığı dönem aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi Türkçe olarak kaleme alınan eserlerden biridir?
7.
Soru 7 )Kudüs aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde fethedilmiştir?
8.
Soru 8 )Abdulkadir Geylani ve İmam Azam Ebu Hanife’nin türbelerinin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )İmam Rabbani, Şah Veliyullah Dihlevi ve Muhammed İkbal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetişen âlimlerdendir?
10.
Soru 10 )Mâverâünnehir ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )Hindistan’da birçok yere cami inşa ettirerek ve dini anlatacak hocalar getirterek İslam kültürünün bu bölgede yerleşmesine katkı sağlayan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et.”
(Nahl suresi, 125. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen hikmet kelimesinin anlamlarından biri değildir?
13.
Soru 13 )Cimrilik, gerekli yerlere harcamaktan kaçınmayı; israf ise aklın ve dinin uygun gördüğü ölçüden fazla ve gereksiz harcamayı ifade eder. Cimrilik ve israf İslam dinine göre haramdır.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
14.
Soru 14 )“Yazıklar olsun bana! Keşke falanı dost edinmeseydim! Andolsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı…”
(Furkân suresi, 28-29. ayetler)
Bu ayetin mesajına en yakın hadis aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )• Kurtuba, İşbiliye, Gırnata en önemli şehirlerindendir.
• Tarık bin Ziyad’ın başlattığı fetihler ile İslam ülkesi hâlini almıştır.
• 1492 yılına kadar Müslümanların hâkimiyeti altında kalmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisine aittir?
16.
Soru 16 )“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”
(Hucurât suresi, 13. ayet)
Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
17.
Soru 17 )• Abdülkadir el-Cezâiri
• Abdülkerim el-Hattab
• Ömer el-Muhtar
Bu şahsiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )İslam’a göre, Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Anne ve babalar evlatlarının hem maddi hem de manevi değerlerle süslenmeleri için ellerinden gelen bütün gayretleri gösterirler. Akrabalar ve komşular birbirlerini görüp gözetmelidirler.
Bu metin aşağıdaki hadislerden hangisinin açıklamasıdır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin yasakladığı örf ve âdetlerden biri değildir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki tarihi yapı ve bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020