Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )NaF bileşiğindeki F elementinin yükseltgenme basamağı kaçtır? ( 9F, 11Na)
2.
Soru 2 )I.Zn2+ (suda) + 2e- → Zn(k)
II. 2CI-(suda) → CI2(g) + 2e-
III. AI3+(suda) + 3e- → AL(k)
Verilenlerden hangileri indirgenme yarı tepkimesidir?
3.
Soru 3 )2Fe(k) + O2(g) → 2FeO(k)
tepkimesi ile ilgili verilen;
I. O2 gazı yükseltgen maddedir.
II. Fe metali indirgenmiştir.
III. Redoks tepkimesidir.
bilgilerden hangileri doğrudur?
4.
Soru 4 )Nötr ortamda gerçekleşen
CuCI2 + PbCI2 → CuCI + PbCI4
redoks tepkimesi en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde CuCI2 bileşiğinin katsayısı kaç olur?
5.
Soru 5 )Ca2+ + 2e- → Ca(k) E° = -2,86V olduğuna göre;
2Ca2+ + 4- → 2Ca(k)
yarı hücre tepkimesinin E° değeri aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Şekildeki elektro kimyasal hücrede V ile gösterilen devre elemanının adı aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Pb2+(suda) + 2e- → Pb(k) E° = -0,12 V
Zn2+ + 2e- → Zn(k) E° = -0,76 V Ni2+(suda) + 2e- → Ni(k) E° = -0.25 V
Buna göre; Pb, Zn, Ni metallerinin aktifliklerine göre sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
8.
Soru 8 )Zn(k) + Cu2+(suda) → Zn2+(suda) + Cu(k)
tepkimesi istemli gerçekleştiğine göre;
I. Anot: Zn(k) → Zn2+(suda) + 2e-
II. Katot: Cu2+(suda) + 2e- → Cu(k)
III. Zn metali, Cu metalinden daha aktiftir.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
9.
Soru 9 )Al(k) | Al3+(suda) (1M)|| Pb2+(suda)(1M)|Pb(k)
Verilen hücre diyagramına göre; I. AI metali yükseltgen maddedir.
II. Pb2+ iyonu indirgenmiştir.
III. AI metali yükseltgenmiştir.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
10.
Soru 10 )Bir elektroliz hücresinde, 9000 Coulomb yük elde etmek için 5 amperlik elektrik akımının hücreden kaç dakika süre ile geçirilmesi gerekir?
11.
Soru 11 )I. CH3COOH
II. C4H8
III. H2SO4
Verilenlerden hangileri organik maddedir?
12.
Soru 12 )Cam sanayisinde camın kesilmesinde kullanılan, çok sağlam bağ yapısına sahip olan karbon allotropu aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) Lewis formülü verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )H - C ≡ C - H bileşiğinde bulunan pi bağı sayısı kaçtır?
15.
Soru 15 ) Aşağıda verilen molekül örneklerinden hangisinin geometrisi doğrusaldır?
16.
Soru 16 )CH4 molekülünün VSEPR gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ( 1H, 6C)
17.
Soru 17 )“ ─ O ─ ” fonksiyonel grubunu bulunduran bileşik sınıfının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıda verilen hidrokarbonlardan hangisinin izomeri yoktur?
19.
Soru 19 ) Verilen bileşik çiftlerinin hangilerinde konum izomerisi görülmez?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Kimya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Kimya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Kimya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Kimya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Kimya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Kimya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Kimya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Kimya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Kimya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Kimya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Kimya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Kimya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Kimya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Kimya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Kimya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Kimya 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020