Açık Lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi dini oluşturan temel unsurlardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Bu soru iptal edildi.
3.
Soru 3 )Bu soru iptal edildi.
4.
Soru 4 )“... Onu ne öldürdüler ne de astılar... Allah onu kendi katına yükseltti...”
(Nisâ suresi, 157-158. ayetler)
Bu ayetlerde bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )İslam dini ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
6.
Soru 6 )“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, her ikisi de (yer ve gök) kesinlikle bozulup gitmişti...”
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
7.
Soru 7 )Kişinin, ailesinden görerek benimseyip kabul ettiği imana ne denir?
8.
Soru 8 )Kur’an-ı Kerim’de ismi “melekülmevt” olarak da geçen melek aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )“Melekler ve Ruh (Cebrail) (insanların) elli bin yılda çıktığı yere bir günde çıkarlar.”
(Meâric suresi, 4. ayet)
Bu ayette meleklerin hangi özellikleri vurgulanmaktadır?
10.
Soru 10 )Kur’an’da “ateşten yaratılmış bir cin” olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen kutsal kitaplardan değildir?
12.
Soru 12 )Kâbe’nin hac günleri dışında da ziyaret edilmesine ne denir?
13.
Soru 13 )“Kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye haksızlık edilmez. (İnsanın yaptığı iş) bir hardal tanesi ağırlığında olsa da onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”
(Enbiyâ suresi, 47. ayet)
Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi sadece beden ile yapılan ibadetlerdendir?
15.
Soru 15 )Namaz kılmak için abdest almanın hükmü nedir?
16.
Soru 16 )Önce besmele çekilerek niyet edilir. Sonra ağza su verilip çalkalanır. Daha sonra burun temizlenip bütün vücut kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?
17.
Soru 17 )Bu soru iptal edildi.
18.
Soru 18 )Teheccüd namazı kılmanın hükmü nedir?
19.
Soru 19 )• İki rekâttır.
• Cemaat ile kılınır.
• Güneşin doğuşundan elli dakika sonra başlar, zeval vaktine kadar devam eder.
Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Bu soru iptal edildi.


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Temel Dini Bilgiler 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Temel Dini Bilgiler 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Temel Dini Bilgiler 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Temel Dini Bilgiler 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020