Açık Lise Seçmeli Biyoloji 3 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
30 Kasım 2018
1.
question
2.
Soru 2 ) Avery ve arkadaşlarının DNA’nın yönetici molekül olduğu ile ilgili yaptıkları çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
• Canlı kapsüllü bakteriler fareye enjekte edildiğinde farenin zatürreye yakalanarak öldüğü görülmüştür.
• Canlı kapsülsüz bakteriler fareye enjekte edildiğinde farenin yaşamaya devam ettiği görülmüştür.
• Isıtılarak öldürülen kapsüllü bakteriler fareye enjekte edildiğinde farenin zatürreye yakalanmadığı ve yaşamaya devam ettiği görülmüştür.
• Isıtılarak kapsül yapısı bozulmuş ölü bakteriler ile kapsülsüz canlı bakteriler karıştırılarak fareye enjekte edildiğinde farenin zatürreye yakalanarak öldüğü görülmüştür.
Buna göre aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğru değildir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdaki tabloda DNA ve RNA molekülüne ait bazı özellikler verilmiştir.
DNA -- > RNA
I. İki zincirden oluşur. -- > Tek zincirden oluşur.
II. Özel bazı urasildir. -- > Özel bazı timindir.
III. Kendini eşleyebilir. -- > Kendini eşleyemez.
IV. Deoksiriboz şekeri bulundurur. -- > Riboz şekeri bulundurur.
Buna göre verilen tablodaki satırlardan hangisinde bir hata yapılmıştır?
4.
Soru 4 ) Tüm RNA çeşitleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ortak bir özelliktir?
5.
Soru 5 ) Ağır azotlu (15N) besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek DNA’sı işaretlenen bakteriler iki kez normal azot (14N) içeren ortamda bölünmeye bırakılıyor.
Bölünme sonunda ortamda bulunan bakterilerin yüzde kaçı melez DNA’ya sahiptir?
6.
question
7.
question
8.
Soru 8 ) Nükleik asitlerin yapısında bulunan aşağıdaki bağlardan hangisi tüm RNA çeşitlerinde ortak olarak bulunmaz?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji ve genetik mühendisliğinin çalışma alanlarından biri değildir?
10.
Soru 10 ) DNA üzerindeki anlamlı zinciri “TAG – AAC” olan koddan sentezlenecek olan mRNA’nın kodonu aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Bitkilerdeki bölünür (meristem) doku ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
12.
question
13.
Soru 13 ) Aşağıda verilen bitkisel hareketlerden hangisi diğerlerinden farklı bir harekettir?
14.
Soru 14 ) Aşağıda verilen yapılardan hangisi epidermisin farklılaşması ile oluşmamıştır?
15.
Soru 15 ) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi çift çenekli (dikotiledon) bitkilere ait değildir?
16.
Soru 16 ) • Büyümeyi yavaşlatır.
• Bitki gelişimini engelleyip bitkiyi kış yaşamına hazırlayan bir dizi karmaşık durumunun oluşmasını teşvik eder.
• Bitkide uyku hâlini (dormansi) teş vik ederek tohumun çimlenmesini engeller.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bitkisel hormon aşağıdakilerden hangisidir?
17.
question
18.
Soru 18 ) Aşağıda verilen yapılardan hangisi embriyo kesesine aittir?
19.
Soru 19 ) I. Embriyo kesesinin oluşması
II. Döllenme
III. Meyve oluşumu
IV. Tozlaşma
Çiçekli bir bitkinin üremesi sırasında gerçekleşen yukarıdaki olayların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
20.
Soru 20 ) Kapalı tohumlu bitkilerde oluşturulan meyveler; meyve oluşumuna sadece yumurtalıklar katılıyor ise gerçek meyve, yumurtalık dışında çanak yaprak, taç yaprak ve çiçek tablası da katılıyor ise yalancı meyve olarak ikiye ayrılır.
Buna göre aşağıda verilen meyvelerden hangisi gerçek bir meyvedir?

Açık Lise Test çöz Seçmeli Biyoloji 3 dersinden 20 adet soruyu ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Çıkmış sınav soruları içersinde yer alan Seçmeli Biyoloji 3 dersinden başarılı olabilmek için 9 soruya doğru cevap vermelisiniz. Seçmeli Biyoloji 3 dersinden 9 soruya doğru cevap verdiğinizde 45 puan alırsınız bu da sizin başarılı olmanızı sağlayacaktır.

AOL okuyan öğrencilerin 8 9 aralıkta yapılacak olan sınavında tüm derslerden nasıl başarılı olacağınızı ve Seçmeli Biyoloji 3 dersinden başarılı olacağınıza geçmiş dönem sorularına çalışmanız sizi daha ileri bir başarıya götürecektir.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Biyoloji 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise test çöz ve açık öğretim lisesi hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019