Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Sanat metinleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2.
Soru 2 ) I. Harnâme
II. Tahir ile Zühre
III. La Fontaine
IV. Kerem ile Aslı
Verilen eserlerden hangileri Türk halk hikâyelerindendir?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi masal ile ilgili derleme veya araştırma çalışmaları yapmamıştır?
4.
Soru 4 ) Çözülen bir demetten indiler birer birer,
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun,
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler…
Bu parçanın aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir?
5.
Soru 5 ) Gel, Kelile hikâyesini dinle
Bundan bir hisse almazlık etme.

Av hayvanları meskenleri olan ovada arslan korkusundan muzdariptirler.

Arslan onları avlardı. Bu yüzden hepsine otlak dar gelir oldu.

Topluca gidip ona: “Her gün birimiz senin lokman olsun.”

“Kısmetini al, avlanmaya gitme; böylece bize de su ve ot acılaşmasın.” dediler.

Arslan dedi ki: “Sözünüzde dursanız, hile ve cefa olmasa bu hoş bir şeydir.

Çalışıp kazanmak, tevekküle tercih edilir. Şüphesiz böylece Hakk’ın sevgilisi olursun.”

Mesnevi’den alınan bu parça hangi edebî metnin özelliklerini taşı maktadır?
6.
Soru 6 ) Fabllar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
Soru 7 ) Yazım tarihi MÖ 300 yılları olarak kabul edilir. Bu eser, Beydeba unvanını taşıyan bir bilgin-filozof tarafından meydana getirilmiştir. Beydeba, eserini Debşelem adlı Hint hükümdarı zamanında yazmış ve ona sunmuş tur. Eserde yurt yönetimi, felsefe ve eğitimle ilgili sorunlar dolaylı olarak tartışma ve eleştirme konusu yapılmaktadır.
Bu metinde bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Bu masallarda padişahlar, vezirler; zengin tüccarlar; sıradan, yoksul insanlar gibi gerçek dünyadan alınma kişiler vardır. Zengin-fakir ilişkileri, çocukların karşılaştıkları güçlükler, üvey anne kıskançlığı gibi konular işlenir.
Bu metinde sözü edilen masal türü aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Halk hikâyesinin _________ bölümünde sevip kavuşamayanlar için Tanrı’dan bir dilekte bulunulur. Hikâye anlatıcı (Âşık) alçakgönüllülük göstererek “Ustamızın adı Hıdır, elimizden gelen budur.” der.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10.
Soru 10 ) Aşağıdakilerden hangisi masal ile fablın benzerliklerinden biridir?
11.
Soru 11 ) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısı ile yazılmıştır?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi aşk hikâyelerinden değildir?
13.
Soru 13 ) Türk edebiyatı, Batılı anlamdaki öykü türü ile hangi edebî dönemde tanışmıştır?
14.
Soru 14 ) Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini ele alarak kişilerin toplumla ilişkilerini, bunların birbirinden nasıl etkilendiklerini anlatan romanlardır. Türk edebiyatında bu türün ilk örneği ise Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanıdır.
Bu metinde sözü edilen roman türü aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) • Küçük Ağa ünlü tarihî romanlarımızdandır.
• İlk tarihî romanımız Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’dur.
• Yazar tarihî gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır.
Tarihî romanla ilgili verilen bu cümleler doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
16.
Soru 16 ) (Türkanların evinde salon. Lüks, gösterişli… Karşıda ve sağda salona açılan iki kapı. Öğle sonrası. Türkan, salonu gözden geçirirken vazodaki çiçekleri özenle düzelterek içli, duygulu bir şarkı mırıldanır. Annesi Safinaz yandaki kapıdan girer.)
SAFİNAZ― Şimdiye kadar hiç bu şekilde titizliğini görmemiştim.
TÜRKAN― (Güler.) Şimdiye kadarhiç olmayan bir durumla karşı karşı yayız da ondan.
SAFİNAZ― Kaçta geleceklerdi?
TÜRKAN― Neredeyse gelirler…
Bir tiyatro metninden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
17.
Soru 17 ) I. “Üç birlik” kuralına uyulur.
II. Kişiler çoğunlukla halktan insanlardır.
III. Erdeme ve ahlaka değer verilir.
Bu özelliklerden hangileri tragedyalar (trajedi) için söylenebilir?
18.
Soru 18 ) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk halk tiyatro türlerinden değildir?
19.
Soru 19 ) Karanfil oylum oylum
Geliyor servi boylum
Servi boylum gelirse
Şen olur deli gönlüm

Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin kafiye düzeni (uyak örgüsü) diğerlerinden farklıdır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Dil ve Anlatım 7 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Dil ve Anlatım 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Dil ve Anlatım 7 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatım 7 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Dil ve Anlatım 7 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatım 7 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Dil ve Anlatım 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Dil ve Anlatım 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatım 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatım 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Dil ve Anlatım 7 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Dil ve Anlatım 7 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatım 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Dil ve Anlatım 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Dil ve Anlatım 6 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019