Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Sözlükte “Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )“… Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldü rürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür…”
(Mâide suresi, 32. ayet) “Bir yerde veba hastalığı olduğunu duyan bir kimse oraya gitmesin.” (Hadisi şerif)
Bu ayet ve hadiste vurgulanan temel haklar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
3.
Soru 3 )Son yıllarda kız çocuklarının okula gönderilmesi için devlet büyük çabalar sarf etmiş ve buna uygun olarak hem ilköğretimde hem de orta öğretimde okul sayısını artırmıştır.
Bu çalışmalarla bireylerin aşağıdaki hak ve özgürlüklerin hangisinden faydalanması hedeflenmiştir?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisi diğerlerine göre öncelikli öneme sahiptir?
5.
Soru 5 )• Mezheplerin ortaya çıkması
• Birbirlerinden ayrı görüşlerde kitaplar yazılabilmesi
• Tefsirlerde farklı düşünce ve anlatımların yer alması
Bu gelişmeler İslam dininin önem verdiği aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisinin bir sonucudur?
6.
Soru 6 )İslam dininde ticari ve ekonomik faaliyetler teşvik edilmiş, malın zenginler arasında dolaşıp durmaması istenmiş, elde edilen gelirde fakir ve muhtaçların da hakkının olduğu vurgulanmıştır. Harcamalarda aşırıya gidilmesi ve israf edilmesi yasaklanmış, canlı bir ekonomik hayat hedeflenmiştir.
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam’ın bu hedefini gerçekleştirme amacına yönelik değildir?
7.
Soru 7 )Hak ve özgürlükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yaşama ve sağlık hakkını etkilediği söylenemez?
9.
Soru 9 )“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin…”
(Bakara suresi, 188. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki davranışlardan hangisinin yasaklandığı söylenebilir?
10.
Soru 10 )Hz. Ömer, halifeliği dönemindeki uygulamalarında karar verirken insanların mevkilerine, zenginliklerine ya da soylarına itibar etmemiştir. Dostluk ve akrabalık, suçluları sorguya çekmesine ve gerektiğinde cezalandırmasına engel olmamış, herkese hak ettiği şekilde davranmıştır.
Buna göre Hz. Ömer’in yönetim anlayışında aşağıdaki değerlerden hangisinin hâkim olduğu söylenir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi bir dü şünceye veya bir inanışa körü körüne bağlanmayı, aşırı taraf olmayı ifade eden kavramlardan biri değildir?
12.
Soru 12 )“Eğer sana indirdiğimiz şeyden şüphe içinde isen, senden önce Kitab’ı okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabb’inden hak gelmiştir. O hâlde sakın şüphe edenlerden olma! Sakın Allah’ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma! Yoksa zarara uğrayanlardan olursun.”
(Yûnus suresi, 94-95. ayetler)
Bu ayetler bilgi kaynaklarından hangisinin kesinliğine delil oluş turur?
13.
Soru 13 )Kur’an-ı Kerim pek çok ayette “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” şeklinde sorular sormakta ve insanlara “… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…”
(Zümer suresi, 9) ayeti ile de yol göstermektedir.
Kur’an’ın bu yaklaşımı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi taassup sahibi insanların özellikleri arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )İslam’ın ilk eğitim kurumlarından olan Suffe aşağıdaki mescitlerinhangisinin bünyesinde kurulmuş tur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi hadis ilmi alanında meşhur olmuş âlimlerden biri değildir?
17.
Soru 17 )• İslam eğitim kurumlarından en etkili ve yaygın olanıdır.
• Türklerin İslam dünyasına girmesiyle daha da gelişmiştir.
• Selçuklu döneminde resmî kurum niteliğini kazanmıştır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )“Taberî, Zemahşerî ve Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır”, aşağıdaki ilimlerden hangisinin tanınmış âlimleridir?
19.
Soru 19 )I. Ahmet Yesevi
II. Uluğ Bey
III. Evliya Çelebi
IV. Ali Kuşçu
Bu âlimlerden astronomi alanında çalışmaları ile bilinenler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?
20.
Soru 20 )Dünya haritasını günümüzdeki öl çülere yakın biçimde ilk çizen kişi aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019