Açık Lise Seçmeli Felsefe 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Felsefi faaliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
2.
Soru 2 ) Bilgi türleri söz konusu olduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği üç farklı aşama arasında yer almaz?
4.
Soru 4 ) Aşağıdaki soru ve felsefi alan eş leştirmelerinden hangisi doğrudur?
5.
Soru 5 ) Doğanın bir amaca göre düzenlenmiş olduğunu, dünyaya bir takım ereksel nedenlere göre düzenverildiğini kabul eden görüş aşağı daki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
6.
Soru 6 ) Zihinde bulunan her şeyin, tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın deney yoluyla algılanması vardır.
David Hume’un bu ifadesine bakılarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir?
7.
Soru 7 ) • Yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir.
• Doğru bilginin temelinde akıl vardır.
• Sezgiye dayanan bilgi doğrudur.
Verilen ifadelerde aşağıdaki akımlardan hangisinin açıklaması bulunmamaktadır?
8.
Soru 8 ) John Locke’a göre bilgilerimiz doğuş tan olsaydı, cahil ya da budala olarak gördüğümüz kişilerin de akıl ilkeleri, matematik kavramları hakkında bilgisi olması gerekirdi.
Bu düşüncesiyle John Locke aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini eleştirmektedir?
9.
Soru 9 ) Thales doğayı meydana getiren temel öğenin ne olduğunu merak etmiş, onu araştırmıştı. Doğayı ve oluşumunu kavrama çabasından doğan bu felsefe, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
10.
Soru 10 ) Felsefe de bilgi kuramı da ele aldığı kavramı ya da soruyu derinlemesine araştırır ve aydınlatmaya çalışır. Buradaki temel amaç, belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.
Bu parçanında felsefe ve bilgi kuramı için aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
11.
Soru 11 ) Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir?
12.
Soru 12 ) I. Din
II. Kuram
III. Paradigma
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramları arasında yer alır?
13.
Soru 13 ) Bilim felsefesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
14.
Soru 14 ) Reichenbach’a göre anlamlı önerme doğrudan doğrulanabilen önermedir. Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabildiği halde geçmişe ve geleceğe ait önermeler dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi anlamlı önerme değildir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi bilimin mantıksallığını açıklayan bir ifadedir?
16.
Soru 16 ) Dünyadaki değişme mekanik olarak değil, diyalektik yasalara göre gerçekleşir. Bu değişim sürecinde madde biçim değiştirir.
Marx bu anlayışıyla aşağıdaki varlık yaklaşımlarından hangisini benimsemektedir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi diyalektik yöntemin aşamalarından değildir?
18.
Soru 18 ) • Dış dünyadaki varlıklar madde ve form olmak üzere iki öğeden oluşur.
• Gerçekte var olan formdur.
Verilen görüşler aşağıdaki düşü nürlerden hangisine aittir?
19.
Soru 19 ) “Var olan her şey maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?
20.
Soru 20 ) Farabi aşağıdaki varlık görüşlerinden hangisini benimsemektedir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Felsefe 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Felsefe 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Felsefe 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Felsefe 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Felsefe 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Felsefe 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Felsefe 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Felsefe 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Felsefe 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Felsefe 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Felsefe 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Felsefe 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Felsefe 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019