Açık Lise Fıkıh 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
9 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin faydaları arasında yer almaz?
2.
Soru 2 ) Şer’i kaynaklardan hüküm çıkarmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 ) • Kaynaklardan, hükümlerin nasıl çıkarılacağını belirler.
• Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını gösterir.
• Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu ortaya koyar.
Bazı özellikleri verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 ) Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin hüküm çıkarırken gözettiği temel ilkelerden biri değildir?
5.
Soru 5 ) • Sorunlar içtihatlarla halledilmeye çalışılmıştır.
• Fıkıh ilmi ile ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
• Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
• Henüz vuku bulmamış meseleler hakkında da hükümler verilmiştir.
Bazı özellikleri verilen fıkıh dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 ) Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki bir heyet tarafından yapılmıştır. 1869’da başlayıp 1876 yılında tamamlanmıştır. Fıkıh kitaplarındaki çeşitli hükümler bir araya getirilmiştir. Toplam 1851 maddeden oluşur.
Hakkında bilgi verilen çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 ) I. Sünnet
II. İstihzan
III. İcma
IV. Sedd-i zerai
Bunlardan hangileri fıkhi hükümlerin asli kaynaklarındandır?
8.
Soru 8 ) Kur’an-ı Kerim’deki herhangi bir hükmü tavsiye edip destekleyen sünnete ne ad verilir?
9.
Soru 9 ) • Sünnetin dinin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi
• Müslüman bir kadının gayr-i müslim bir erkekle evlenmesinin yasaklanması
• Cuma günü iki ezanın okunması
Bunlar aşağıdaki fıkhî delillerden hangisi için örnek oluşturur?
10.
Soru 10 ) Âlimlerin dinin anlaşılması ve onu günlük hayata uygulanabilmesi için ayet ve hadislerden hüküm çıkarma gayretidir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) • Fıkıh usulünü bilmelidir.
• Arapçaya hakim olmalıdır.
• İslamiyet’in genel hedeflerini bilmelidir.
• İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.
Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konularından biri değildir?
13.
Soru 13 ) Aşağıdakilerden hangisi “fıkıh usûlü” tabirinin karşılığı olarak kullanılır?
14.
Soru 14 ) Fıkıhta, miras ve vasiyet ile ilgili hükümler hangi başlık altında incelenir?
15.
Soru 15 ) Aşağıdakilerden hangisi “Temel İslam İlimleri” arasında yer almaz?
16.
Soru 16 ) Fıkıhtaki “Eşyada aslolan ibahadır.” ilkesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul ettiği temel maslahatlardan biri değildir?
18.
Soru 18 ) “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın…”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
Bu ayetten adaletin gerçekleşmesine yönelik aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi “Medine Dönemi”nin özelliklerindendir?
20.
Soru 20 ) Aşağıdaki müellif ve eser eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Fıkıh 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fıkıh 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fıkıh 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fıkıh 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fıkıh 2 başlıklı makalemizde açık lise, açık lise Fıkıh 2 soruları ve açık lise online test hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019