Açık Lise Fizik 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
5 Aralık 2018
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin doğrudan ilgilendiği konular içinde yer almaz?
2.
Soru 2 ) “30 N’luk kuvvet” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
3.
Soru 3 ) Bir tencerede 1 L süt bulunmaktadır.
Buna göre tenceredeki süt kaç mililitre (mL)’dir?
4.
question
5.
Soru 5 ) Tarihte isimleri örnek verilenlerden;
I. Aristo
II. Arşimet
III. Mehmet Akif Ersoy
hangileri fizik bilimi ile uğraşmıştır?
6.
Soru 6 ) Sabit sıcaklık ve basınç altında bir cismin özkütlesi
I. Özkütle = Kütle/Hacim
II. Özkütle = Hacim • Kütle
III. Özkütle = Hacim/Kütle
bağıntılarından hangileri ile hesaplanır?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi gazların günlük hayatta kullanım alanlarından biri değildir?
8.
Soru 8 ) Kenar uzunluğu 1 cm olan bir küpün dayanıklığı D₁’dir. Bu küpün boyutları 2 katına ve 3 katına çıkarıldığında dayanıklığı sırasıyla D₂ ve D₃ oluyor.
Buna göre D₁ , D₂ ve D₃ arasındaki büyüklük ilişkisi nasıl olur?
9.
question
10.
Soru 10 ) Belirli basınç ve sıcaklıkta gazlar;
I. Çok zor sıkıştırılabilir.
II. Gazı oluşturan atom yada moleküller öteleme hareketi yapar.
III. Sabit hacimleri ve belirli bir şekilleri vardır.
ifadelerinden hangileri gazlara ait bir özelliktir?
11.
question
12.
Soru 12 ) Hacmi 2 cm³ olan K cisminin kütlesi 15,6 g dır.
Buna göre K cisminin özkütlesi kaç g/cm³ dür?
13.
Soru 13 ) Hareket halindeki cisimleri durdurmaya yada durmakta olan cisimlerin harekete geçmesini engellemeye çalışan kuvvet sürtünme kuvvetidir.
Buna göre
I. Sürtünme kuvveti, cisimler hareket halindeyken veya durgunkende olur.
II. Durgun haldeki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvveti olarak tanımlanır.
III. Hareket halindeki sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti olarak tanımlanır.
sürtünme kuvveti ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
14.
Soru 14 ) Bütün kuvvetler bir etkileşim sonucu oluşur.
Buna göre
I. Rüzgarın etkisiyle ağaç dallarının hareket etmesi
II. Ağaç dalındaki portakalın yere düşmesi
III. Bir çocuğun oyuncak arabayı iterek sürmesi
Yukarıdaki ifadelerin hangileri temas gerektiren kuvvetlere örnek verilir?
15.
question
16.
Soru 16 ) Kütlesi 1200 kg olan bir otomobile doğrusal bir yolda 900 N’luk bir kuvvet etki ettiğinde otomobilin ivmesi kaç m/s² dir?
(Sürtünme kuvveti önemsizdir.)
17.
question
18.
Soru 18 ) Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
19.
Soru 19 ) Newton’un etki-tepki yasasına göre kuvvetlerle ilgili;
I. Kuvvetler çift halde bulunur.
II. Kuvvet her zaman cisimlerin etkileşmesi sonucu ortaya çıkar.
III. Kuvvetler her zaman aynı yönlüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
20.
question

Açık Öğretim Lisesi test siteleri içerisinde en iyi kaliteli içeriği sizlere sunmakta gurur duyuyoruz. Fizik 1 dersine ait sınav soruları görüyorsunuz online test olarak çözebilirsiniz. Bu dersten başarılı olmak için en az 9 soruya doğru cevap vermelisiniz. www.aciklisetestcoz.com da açık lise çıkmış sınav sorularından binlercesini ücretsiz olarak çözebilirsiniz. 2019 yılında yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak için geçmiş dönem sorularını çözünüz.  Fizik 1 dersinin çıkmış sınav sorularını açık lise Fizik 1 test çöz arayarak sınav sorularına ulaşabilirsiniz.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019