Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Düzgün çembersel hareket eden bir cismin saniyedeki tur sayısına frekans denir.
Buna göre bir saniyedeki tur sayısı 50 ise frekansı kaç s‒1 dir?
2.
Soru 2 )
Düzgün çembersel hareket eden cismin bir tam turu için geçen süreye periyot denir.
Buna göre yatay düzlemde düzgün çembersel hareket eden şekildeki cismin periyodu 8 s’dir.
Cisim K noktasından ok yönünde harekete başladığına göre 8 s sonra nerede olur?
3.
Soru 3 )Düzgün çembersel hareket yapan cismin çember üzerinde birim zamanda aldığı yola çizgisel hız (θ) ve cismin yarıçap vektörünün birim zamanda daire üzerinde taradığı açıya açısal hız (ω) denir. Açısal hız ile yarıçapın çarpımı çizgisel hızı verir.
Buna göre çizgisel hız ve açısal hız arasındaki büyüklüğü veren bağıntı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
4.
Soru 4 )Dönen cisimler hem çizgisel hız ile açısal hıza hem de çizgisel momentumla birlikte açısal momentuma sahiptir.
L = m.θ.r eşitliğiyle hesaplanır.
Buna göre;
I. dönen cismin kütlesi (m),
II. dönen cismin çizgisel hızı (θ),
III. dönen cismin çemberinin yarıçapı (r)
verilerin hangileri ile açısal momentumun büyüklüğü hesaplanabilir?
5.
Soru 5 )
Dönerek ilerleyen cisimler hem öteleme hem de dönme hareketi yapar.
Aşağıda düzgün çembersel harekete ait günlük hayatta kullanım alanları aşağıda örnek olarak verilmiştir.
I. Rüzgar türbini hareketi
II. areket eden bisiklet
III. Çamaşır makinasının kazanının hareketi
Buna göre verilenlerden hangileri hem öteleme hem de dönme hareketini birlikte yapmaktadır?
6.
Soru 6 )
Newton’un kütle çekim kanununa göre kütleler arasında çekim kuvveti (Resim 1 ) ile hesaplanır.
Dünya ile ayın merkez noktaları arasındaki uzaklık (r) bilindiğine göre,
I. Dünya’nın kütlesine (m1) ,
II. Ay’ın kütlesine (m2) ,
III. Kütle çekim sabiti (G)
verilenlerden hangilerinin bilinmesi ile Dünya ile Ay arasındaki kütle çekim kuvveti hesaplanabilir?
7.
Soru 7 )Gezegenleri Güneş etrafında tutan kuvvet kütle çekim kuvvetidir.
Kepler Kanunlarına göre;
I. Her gezegen Güneş’in odak noktalarından birinde olduğu elips biçiminde bir yörüngede hareket eder.
II. Güneş’ten herhangi bir gezegene doğru çizilmiş yarıçap vektörü eşit zamanda farklı alanlar tarar.
III. Gezegenlerin periyotları büyük eksen uzunluğunun karesi ile orantılıdır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Yarıçapı 2 m olan çember etrafında sabit hızla dönen bir cisim saniyede 5 tur artmaktadır.
Cisim düzgün çembersel hareket ettiğine göre merkezcil ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2 ’dir?
( π = 3 alınız.)
9.
Soru 9 )
Düşey düzlemde şekildeki gibi r yarıçaplı dairesel sistemde m kütleli, θ çizgisel hızıyla hareket eden cismin ağırlığı G olup cisme K noktasında etki eden merkezci kuvvet Fm ’dir.
Buna göre cismin K noktasından düşmeden geçebilmesi için;
I. G < Fm
II. G > Fm
III. G = Fm
verilen eşitliklerden hangilerinin olması durumunda gerçekleşebilir?
(Sürtünmeler önemsizdir)
10.
Soru 10 )I. Saz çalan müzisyendeki saz telinin hareketi
II. Salıncakta sallanan çocuğun hareketi
III. Düzgün doğrusal hareket eden bisikletteki çocuk
Yukarıda verilen örneklerden hangileri basit harmonik harekete örnek verilebilir?
11.
Soru 11 )+x ve ‒x uzaklıkları arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumu O noktasıdır.
Cismin herhangi bir andaki denge konumundan uzaklığına ne ad verilir?
12.
Soru 12 )
Bir cisim K ve M noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. O noktası cismin denge konumudur. KO ve OM noktaları arasındaki uzaklık eşittir. Cisim KO arasındaki uzaklığı 2 saniyede geçiyor.
Buna göre cismin periyodu kaç s’dir?
13.
Soru 13 )
m Şekildeki gibi yay sabitleri k olan özdeş yaylar m kütleli, cisme paralel bağlanınca eş değer yay sabiti kaç k olur?
14.
Soru 14 )
Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda uzunluğu 0,1 m olan bir ipin ucuna 100 g kütleli cisim şekildeki gibi bağlanıyor.
Bu cisim denge konumundan bir miktar ayrılarak basit harmonik hareket yaptırılıyor.
Buna göre cisim periyodu kaç s’dir?
( g = 10m/s2 ve π = 3 alınız.)
15.
Soru 15 )
Şekildeki yay sabiti k olan m kütleli cisim K ve M noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Cismin denge konumu L noktası olduğuna göre hangi noktalar arasında ivmesinin büyüklüğü en fazladır?
16.
Soru 16 )
Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde şekildeki gibi doğrusal su dalgalarının dalga boyu mertebesinde bir yarıktan geçişi göstermiştir.
Buna göre doğrusal su dalgalarının çemberleşmesi olayına ne ad verilir?
17.
Soru 17 )İki veya daha fazla dalganın üst üste binerek dalga katarı ve dalgaların birbirine söndürmesinde düğüm çizgisi oluşmasına aynı zamanda yeni bir dalga şeklinde sonuç vermesine ne ad verilir?
18.
Soru 18 )
Işık ile yapılan deneyde karanlık saçak, aydınlık saçak ve merkez aydınlık saçak genişlikleri şekildeki gibi eşittir.
Buna göre yapılan bu deneye ne ad verilir?
19.
Soru 19 )Elektrik yüklerinin ivme kazanması ile elde edilen dalgalara elektromanyetik dalga denir.
Buna göre elektromanyetik dalgalar;
I. Işık hızı ile yayılırlar.
II. ( (E/B) = C ) Elektrik alan ve manyetik alan büyüklük oranı sabittir.
III. Enerji taşırlar.
verilerden hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 )Aşağıda verilen hangi fiziksel olayda ışığın davranışı sadece tanecik özelliği taşır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Fizik 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019