Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Çembersel hareket yapan bir cisim yarım tur yaptığında π radyanlık açı taramaktadır.
Buna göre tam bir tur döndüğünde cismin konum vektörü kaç radyan açı taramış olur?
2.
Soru 2 ) Dönerek öteleme hareketi yapan cisimlerin hem dönme hem de öteleme kinetik enerjileri vardır.
Buna göre yuvarlanarak hareket eden bir cismin toplam kinetik enerjisi 60 J, öteleme kinetik enerjisi 40 J olduğuna göre, dönme kinetik enerjisi kaç J’dür?
3.
Soru 3 ) Bir cisim düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken cismi merkeze doğru bir kuvvet çekmektedir.
Bu kuvvete genel olarak verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
4.
question
5.
Soru 5 ) Bir otomobil sürtünme katsayısı k, eğrilik yarıçapı φ olan bir viraja maksimum j hızıyla girdiğinde virajı güvenli alabiliyor.
Buna göre otomobil, sürtünme katsayısı aşağıdakilerden hangisi olursa virajı güvenli alamaz?
6.
question
7.
Soru 7 ) Bazı hareket örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Yolda yürüyen adamın hareketi
II. Seyahat hâlindeki bir otomobilin tekerinin hareketi
III. Yerde yürüyen karıncanın hareketi
Bu örneklerden hangilerinde aynı anda dönme ve öteleme hareketi vardır?
8.
question
9.
question
10.
Soru 10 ) Yaylı sarkaçlarla ilgili,
I. Cismin kütlesi arttıkça sarkacın salınımı yavaşlar.
II. Salınım periyodu genliğe bağlıdır.
III. Yay sabiti artarsa salınım periyodu artar.
sarkacın periyodu kütle ve yayın cinsine bağlı olduğuna göre yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
11.
question
12.
question
13.
question
14.
question
15.
Soru 15 ) Salınım hareketinde cismin bir tam salınım hareketi yapması için geçen süreye ne ad verilir?
16.
Soru 16 ) Metal bir hedefin yüksek enerjili elektronlarla bombardıman edilmesi sonucu elde edilen elektromanyetik dalgaların adı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
question
18.
Soru 18 ) Tek yarıkla yapılan girişim deneyi ile ilgili;
I. Merkezi aydınlık saçak diğerlerinden daha geniştir.
II. Bütün saçakları aynı genişliktedir.
III. Saçakların genişliği ışığın dalga boyu ile doğru orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
19.
question
20.
Soru 20 ) Bir dalga leğeninde dalga boyu λ olan su dalgaları, yarık genişliği ω olan takozlara gönderildiğinde,
I. λ > ω İse kırınım gözlenir.
II. λ = ω ise kırınım gözlenmeye başlar.
III. λ < ω se kırınım gözlenmez.
yargılarından hangileri doğru olur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Fizik 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 3 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019