Açık Lise Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 1 Test Çöz 2017 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
1 Ocak 2019
1.
Soru 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Mekke toplumundaki sosyal sınıflardan biri değildir?
2.
Soru 2)Hz. Muhammed’in (sav.) doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3) Hz. Muhammed (sav.) “Hayâ imandandır.” sözüyle hangi iki kavram arasındaki ilişkinin önemine işaret etmiştir?
4.
Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in(sav.) Mekke’de yaşadığı dönemde gerçekleşmiştir?
5.
Soru 5) Hz. Peygamber’in hanımı Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla ne ad verilir?
6.
Soru 6) Hz. Peygamber’in 632 yılında, kalabalık bir Müslüman topluluğuyla birlikte yaptığı hacca ne denir?
7.
Soru 7) Allah güzeldir, güzel olanı sever.
Bu hadis aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
8.
Soru 8) Hz. Muhammed (sav.) günlük hayatında işlerini belli bir sıra ve düzen içinde yapardı. Müslümanlara da her zaman tertipli ve düzenli olmalarını tavsiye ederdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tavsiyelere uygun bir davranış değildir?
9.
Soru 9) “(Ey Muhammed!) Rabb’inin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücâdele et...” (Nahl suresi, 125.ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
10.
Soru 10) “Utanma duygusunu kaybettiysen istediğin her şeyi yap.” Bu hadiste önemine dikkat çekilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11) “... Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar.” (Taha suresi, 44.ayet)
Bu ayette verilen mesajı en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12) Allah, sizden birinizin yaptığı işi ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste verilmek istenen düşünceye uygundur?
13.
Soru 13) Hz. Muhammed’in (sav.) diğer peygamberlerin de sünnetlerinden olduğunu söylediği ve ashabına tavsiye ettiği davranış aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14) Sözlükte; “ahlaken temiz olmak, meşru olmayan ilişkilerden uzak durmak” gibi anlamlara gelir. İnsanı küçük düşürücü ve yüz kızartıcı davranışlardan uzaklaştıran bir erdemdir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15) Bir kimsenin lüzumsuz ve boş şeyleri terk etmesi iyi bir Müslüman oluşundandır.
Bu hadiste tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16) Sözlükte; “iyi davranma, yaptığı işi güzel yapma; başkalarına iyilik etme, bağışta bulunma; bağışlanan şey, lütuf ve inayet” gibi anlamlara gelir. Dini bir terim olarak ise, “Allah’ın lütuf ve inâyetiyle dâima iyilik üzere yaşamak, sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirmek ve Allah’a ihlasla kulluk etmek” anlamındadır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17) Hz. Muhammed (sav.) bir sahabeye şöyle tavsiyede bulunmuştur: “Diline sahip ol; evin başına dar gelmesin.”
Hz. Muhammed (sav.) bu tavsiyesi ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
18.
Soru 18) İslam öncesi dönemde Mekke’de kabilelerin haram aylarda yaptıkları savaşlar aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?
19.
Soru 19) Hz. Peygamber sık sık şöyle dua ederdi; “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği dilerim.”
Hz. Muhammed’in (sav) bu duasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
20.
Soru 20) Aşağıdakilerin hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) hem kadınlara hem de erkeklere tavsiye ettiği davranışlardan biri değildir?

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019