Açık Lise Siyer 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
18 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberlik yönüne örnektir?
2.
Soru 2 ) Aşağıdakilerden hangisi Medine döneminde gerçekleşen olaylardandır?
3.
Soru 3 ) Hz. Peygamber’in aile bireyleriyle iletişimi hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
4.
Soru 4 ) Hz. Peygamber döneminde aşağıdaki gruplardan hangileri arasında kardeşleştirme (muahat) yapılmamıştır?
5.
Soru 5 ) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in adalet yönüyle ilgili değildir?
6.
Soru 6 ) Medine Sözleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
7.
Soru 7 ) Gördüğü rüya üzerine namaza davetin ezan ile yapılmasına sebep olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 ) Aşağıdakilerden hangisi “Elçiler Yılı” olarak bilinmektedir?
9.
Soru 9 ) Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı ile ilgili doğru bir bilgidir?
10.
Soru 10 ) Hz. Osman Mekkeliler tarafından alıkonulmuştu. Bunun üzerine Hz. Peygamber, onun kurtarılması için savaş da dahil her türlü mücadelede kendisinin yanında yer almaları konusunda sahabeden söz aldı.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
11.
Soru 11 ) Hz. Peygamber’in hükümdarlara gönderdiği İslam’a çağrı mektuplarında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
12.
Soru 12 ) Aşağıdakilerden hangisi Medine’den sürülen son yahudi kabilesidir?
13.
Soru 13 ) Mute Savaşı’nda İslam ordusunun başında son komutan olarak görev alan ve aldığı kararlarla savaşın seyrini değiştiren sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 ) Tebük seferine “Gazvetü’l-Usre” denilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
15.
Soru 15 ) Hz. Peygamber’in ‘‘ümmi’’ olmasının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 ) “Hani siz vadinin yakın tarafında; onlar uzak tarafında, kervansa sizin aşağınızdaydı. (Onlar sayıca sizden öylesine fazla idi ki) şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız ayrılığa düşerdiniz (savaşa yanaşmazdınız). Fakat Allah, olacak bir işi (mü’minlerin zaferini) gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın…”
(Enfal suresi, 42. ayet)
Bu ayette bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) ‘‘Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu rahatsızlandığında diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar.’’
Bu hadis Hz. Peygamber’in aşağı daki eğitim yöntemlerinden hangisine örnek oluşturur?
18.
Soru 18 ) Hz. Peygamber İslam’ı tebliğden vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmediği gibi kendisine yapılan tehditlere de boyun eğmemiştir.
Bu durum Hz. Peygamber’in aşağıdaki yönlerinden hangisine örnek gösterilemez?
19.
Soru 19 ) Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebevi’de yer alan bölümlerden biridir?
20.
Soru 20 ) “O, arzusuna göre konuşmaz. (Size okuduğu) Kur’an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.”
(Necm suresi, 3 ve 4.ayetler)
Bu ayetlere göre aşağıdaki yargı lardan hangisine ulaşılamaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Siyer 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Siyer 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019