Açık Lise Siyer 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
11 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Zerdüştlüğün diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )İlk vahiy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
3.
Soru 3 )Hz. Peygamber, ilk vahiy geldikten sonra başından geçen olayları anlattığında bunların peygamberlik işaretleri olduğunu söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
5.
Soru 5 )Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliği sürecinde “Fetret-i vahiy” olayı ne zaman yaşanmıştır?
6.
Soru 6 )Ümeyye b. Halef’ten, Bilâl-i Habeşî’yi satın alarak kölelikten kurtaran sahabe hangisidir?
7.
Soru 7 )Hz. Peygamber’in kızlarından hangisi Habeşistan’a yapılan ilk hicrette yer almıştır?
8.
Soru 8 )617 yılında Habeşistan’a hicret eden kafileye aşağıdaki sahabelerden hangisi başkanlık etmiştir?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber’i öldürmeye giderken uğradığı kız kardeşinin evinde okunan Hadid suresinden etkilenip Hz. Muhammed’in (sav.) huzurunda İslam’ı seçen sahabe kimdir?
10.
Soru 10 )• Müslümanlara merhamet edilmeyecek
• Müslümanların evlerine ziyarete gidilmeyecek
• Müslüman ailelerinden kız alınıp verilmeyecek
Müşriklerin aldığı bu kararlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
11.
Soru 11 )Hz. Ebu Bekir’e “sıddık” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Hz. Peygamber’in hicret yolunda aşağıdaki güzergâhlardan hangisi yer almaz?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?
14.
Soru 14 )• Sözlük manası gölgeliktir.
• Mescid-i Nebi’nin giriş kısmında yer alırdı.
• Medine’de evleri ve kalabilecek yakınları olmayan sahabelerin barınması için yapılmıştır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Ensar - muhacir kardeşliğinde aşağıdakilerden hangisi ölçü alınmamıştır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi bir Yahudi kabilesi değildir?
17.
Soru 17 )“Rıdvân Biat’ı” aşağıdaki yerlerin hangisinde gerçekleşmiştir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlarla yapılan savaşlardan biridir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi münafıkların Kur’an-ı Kerim’de belirtilen davranışlarından biri değildir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin Medine’den sürülmesini hazırlayan sebeplerden biri değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Siyer 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Siyer 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Siyer 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Siyer 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Siyer 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Siyer 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Siyer 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Siyer 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Siyer 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Siyer 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Siyer 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Siyer 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Siyer 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Siyer 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Siyer 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019