Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
27 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Sosyoloji bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
2.
Soru 2 )• Yeri ve zamanı bellidir.
• Sayılarla ifade edilir.
• Somut ve özeldir.
Toplumsal olayın verilen özelliklerine aşağıdakilerden hangisi uygun düşmektedir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi resmi olmayan toplumsal gruplar arasında yer alır?
4.
Soru 4 )• “Sosyoloji” sözcüğünü ilk kullanan sosyologdur.
• Sosyolojinin bir bilim dalı olması için çalışmıştır.
Verilen özellikler sosyolojinin bağımsız bir bilim dalı haline gelmesine katkı sağlayan aşağıdaki sosyologlardan hangisine aittir?
5.
Soru 5 )Toplumsal olaylar hakkında bireylerin görüşlerini öğrenmek için önceden hazırlanarak kağıda dökülmüş soruların, soru formu hâlinde uygulanması esasına dayanan sosyolojik veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )• Durkheim’dan etkilenerek sosyolojide toplum merkezli, milliyetçi ve merkeziyetçi bir düşünce geliştirmiştir.
• “Türkçülüğün Esasları” ve “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eserleri ile de düşüncesinin sosyolojik temellerini oluşturmuştur.
Özellikleri verilen Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Çocuk konuşmayı, duygusal paylaşımı ve toplumsal dünyayı ilk defa burada öğrenmeye başlar. Toplumdaki temel değerleri ilk kez edindiği yerdir.
Verilen bilgi sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisine aittir?
8.
Soru 8 )İnsanların sosyalleşmesi açısından önemli bir durum olan “emeklilik” aşağıdaki dönemlerden hangisinde gerçekleşmektedir?
9.
Soru 9 )Kişilerin kendi çabaları sonucunda elde ettikleri statülere kazanılmış statü denir.
Buna göre;
I. yönetici olma,
II. kadın olma,
III. memur olma
statülerinden hangileri kazanılmış statüdür?
10.
Soru 10 )Birey bir toplumda aynı anda birçok statüye sahiptir ve aynı anda bu statülerin gerektirdiği rolleri yerine getirmek zorundadır. Bireyin sahip olduğu toplumsal rollerinden hangisine uygun davranış yapacağına karar verememesi haline rol çatışması denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol çatışmasına örnektir?
11.
Soru 11 )Yazılı olan kurallar resmi normlar olarak adlandırılır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi resmi norm örneğidir?
12.
Soru 12 )Toplum tarafından hoş karşılanmayan, onaylanmayan, toplumsal değer ve normlara uygun olmayan negatif türden davranışlar olumsuz sapma olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumsuz sapmaya örnek verilemez?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi köy toplumsal yapısının özelliklerinden biridir?
14.
Soru 14 )Toplumsal tabakalaşma, toplumu oluşturan bireylerin bazı özelliklere göre hiyerarşik (aşamalı) olarak üst üste gelen sınıflar hâlinde sıralanmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmayı meydana getiren özellikler arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )Köyde çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan ve bitirdikten sonra çok ünlü bir hastanede doktorluk yapmaya başlayan Adem’in durumu aşağıdakilerden hangisine örnektir?
16.
Soru 16 )İklim değişikliği insan yaşamı için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Elbette küresel iklim değişikliği sürecini yavaşlatacak veya durduracak önlemler vardır. Ancak bunun için herkesin yoğun bir çaba göstermesi gerekmektedir.
Verilen bilgi toplumsal değişmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisiyle ilgilidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal gelişme ögelerinden tabakalaşmalardaki farklılaşmalarla ilgili değildir?
18.
Soru 18 )Düşünce ve kanaat özgürlüğü, din ve vicdan hürriyeti, yerleşme ve seyahat, dernek kurma, mülkiyet, eğitim ve öğrenim, çalışma ve sözleşme, sendika kurma, seçme ve seçilmegibi kavramlara genel olarak _________ denir.
Verilen tanımda noktalarla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
19.
Soru 19 )Bir toplumda maddi ve manevi kültür ögelerinin bir anlam ifade edecek ve işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamamasına toplumsal çözülme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeye sebep olmaz ?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılaplarının Türkiye’ye etkisiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Sosyoloji 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Sosyoloji 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Sosyoloji 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Sosyoloji 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Sosyoloji 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Sosyoloji 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Sosyoloji 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Sosyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Sosyoloji 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Sosyoloji 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Sosyoloji 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Sosyoloji 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Sosyoloji 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Sosyoloji 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
07 - 08 Aralık 2019