Açık Lise TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
28 Şubat 2019
1.
Soru 1 ) II. Meşrutiyet’in demokrasi tarihimize getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de siyasi partilerin kurulmasıdır. İttihat ve Terakki Fırkasına muhalefet olarak Osmanlı Ahrar Fırkası, Ahali Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi partiler kuruldu. Ayrıca yeni seçim kanunu kabul edilerek hükûmetin padişaha değil,meclise karşı sorumlu olması getirilmiştir.
II. Meşrutiyet Dönemi ile ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
2.
Soru 2 ) I. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı
II. TBMM’nin açılması
III. Rusya’nın panslavist politikası
IV. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi
Yukarıdakilerden hangileri Balkan devletlerinin isyan ederek bağımsızlıklarını kazanmalarının nedenleri arasında yer alır?
3.
Soru 3 ) Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele hareketini başarısızlığa uğratmak için kurulan zararlı cemiyetlerden biridir?
4.
Soru 4 ) I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Hükûmeti ile İtilaf devletleri arasında 10 Ağustos 1920’de imzalanan ancak uygulanamayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 ) Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda sınırları dışında, müttefiklerine yardım amacıyla Galiçya, Romanya ve Makedonya cephelerinde savaştı. Galiçya ve Romanya cephelerinde Romanya’ya karşı Almanya ve Avusturya’nın yanında savaşa katıldı. Makedonya Cephesi’nde ise Bulgarlara yardımda bulunmuştur.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin sınırları dışında savaştığı cephelerden biri değildir?
6.
Soru 6 ) Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Cephesi’ni açma nedenlerinden biridir?
7.
Soru 7 ) Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerin kurduğu zararlı cemiyetlerden biridir?
8.
Soru 8 ) 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 ) Atatürk’ün “Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.’’ sözü aşağıda verilenlerden hangisi ile açıklanabilir?
10.
Soru 10 ) Mustafa Kemal’in Manastır Askeri Lisesi’nden sonra devam ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 ) Mustafa Kemal’in askerlik mesleğinden istifası sonrasında “Ben ve kolordum bundan sonra da emrinizdeyiz Paşam.” diyerek Mustafa Kemal’i destekleyen 15.Kolordu Komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 ) Sivas Kongresi’nde seçilen Temsil Heyeti’nin yürütme yetkisini kullanarak Batı Anadolu Millî Kuvvetler Genel Komutanlığı’na atadığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 ) İstanbul Hükûmeti Temsil Heyetinin varlığını aşağıdakilerden hangisi ile tanımıştır?
14.
Soru 14 ) • Bölgesel olmasına karşın aldığı kararlar bütün yurdu ilgilendirdiği için milli bir kongre özelliği taşımaktadır.
• 7 Ağustos 1919’da Mustafa Kemal’in başkanlığında dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçerek çalışmalarını tamamlamıştır.
Hakkında kısa bilgi verilen kongre, aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 ) TBMM Hükûmeti ile Fransa arasındaki Ankara Antlaşması hangi zafer sonucunda imzalanmıştır?
16.
Soru 16 ) 20 Ocak 1921’de TBMM’de kabul edilen yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 ) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya İstanbul Hükûmeti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkarılan ayaklanmalardan biridir?
18.
Soru 18 ) Millî Cemiyetlerin birleştirilmesiyle kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Ermenilerin Doğu Anadolu’ya yönelik toprak taleplerinden resmen vazgeçtiklerini kabul ederek TBMM Hükûmeti ile 3 Aralık 1920’de imzaladıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 ) I. Dünya Savaşı’ndan sonra İşgale uğrayan bölgelerde yaşayan halkın kendiliğinden harekete geçerek kurdukları direnme birlikleri aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tairihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. TC. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan T.C. Atatürkçülük ve İnkilap Tarihi 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

*

Açık Lise 1. Dönem Yeni Kayıt ve Yenileme
21 Ağustos - 27 Eylül 2019