Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
31 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Romanda dünyadan elini eteğini çekmek isteyen bir aydın kişinin acı ve korkunç bir hakikatle karşı karşıya gelmesinin tepkilerini anlatır. Aydın kişi ile köylüler (acı ve korkunç hakikat) arasındaki düşünce ayrılığı bütün ayrıntılarıyla verilmiştir. Yazar, hep Ahmet Celal’in karamsar gözüyle bakar olaylara, kişilere. Ama bu, söylenmesi yürek isteyen birtakım acı gerçeklerin söylenmemesine engel olmaz.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
2.
Soru 2 )I. İnce Memed
II. Yılkı Atı
III. Tutunamayanlar
Numaralanmış eserler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangi yazar dışta kalır?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi 1950- 1980 Cumhuriyet Dönemi romancılarından değildir?
4.
Soru 4 )(I) Birşey olduğu yoktu.
(II) Balık ağır ağır gezinip duruyordu.
(III) Yaşlı adam bir santim bile çekememişti onu.
(IV) İpi sağlamdı, sırtında öyle gerilmişdi ki sular sıçrıyordu ipten.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?
5.
Soru 5 )Üzgün bir haber alınca moralimiz hemen bozulurdu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )I. Örümcek Ağı
II. Bir Adam Yaratmak
III. Avrupa’da Bir Cevelan
IV. Sergüzeşt
Numaralanmış eserlerden hangileri Necip Fazıl Kısakürek’e aittir?
7.
Soru 7 )(I) 1950-1960 yıllarında tiyatro ele aldığı sorunları sergilemekle kalmayıp yorumlamaya yönelmiş, yazarlar bireysel sorunları aşarak toplum sorunlarını ele almışlardır. (II) “Tanrılar ve İnsanlar” (Orhan Asena), “Cengiz Han’ın Bisikleti” (Refik Erduran) bu dönem eserlerinden bazıdır. (III) 1960 sonrası tiyatro yaşamı ve oyun yazarlığı gelişmeye başlamış, özel tiyatroların sayıları artmış, üniversitelerde tiyatro eğitimi başlatılmıştır. (IV) “Midas’ın Kulakları” (Cenap Şahabettin), “Ayak Bacak Fabrikası” (Sermet Çağan) bu dönemin belli başlı oyunlarıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )19. yy. dünya edebiyatı tiyatrosuna _________ akımı etkili olmuştur. Schiller ve Goethe, Victor Hugo gibi önemli isimler bu akıma öncülük etmişlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
10.
Soru 10 )Sıralı ve bağlı cümlelerde, yüklemdeki eyleme göre öznenin olmaması ya da bir öznenin birden fazla yükleme bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Buna özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?
11.
Soru 11 )Yeni çıkan kitabı karıştırırken Orhan Veli için ilk yazdığım yazılardan birini hatırladım ( ) Hemen hiçbir yazımı saklamadığım gibi onu da saklamadım ( ) Eski gazetelerden onu kim bulup çıkaracak ( ) Dursun durduğu yerde ( ) bugün onu belki ben de beğenmem.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
12.
Soru 12 )Hikâyede alelade gerçek ile ulvi değerler arasında bir tezat vardır. Kahve, satılan eşya ve para fikrî hayatın bir yönünü; kitap, aşk, ölüm ve şehadet başka bir yönünü gösterir. Hikâye basit gibi görünmekle beraber zengindir. Bir giriş vazifesi gören birinci paragrafta yazar, zaman ve mekânı belirtirken derin psikolojik bir görüşe de yer verir.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
13.
Soru 13 )• Zafername
• Demdeme
• Tahrib-i Harabat
Yukarıdaki eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )(Gece. Bir köy evinde bir oda, Huri, sağda, bir yer döşeğinde yatmakta; uyuyamadığı için bir sağa bir sola dönmekte. Soldaki kapı yavaşça açılır, Osman girer. Huri doğrulur.)
HURİ ― Osman sen misin?
OSMAN ― Benim ana. Sen daha uyumadın mı?
HURİ ― Nerde kaldın yine yavrum bu vakte dek? Nerdeyse tan sökecek.
OSMAN ― Durmuş’la çene çaldık biraz köşe başında. Sen ne diye uyumadın?
HURİ ― (Yataktan kalkar, duvara asılı gaz lambasını yakar, odanın bir başka köşesine serili yatağı göstererek):
Uyku mu girer benim gözüme sen yatağa girmedikçe? Ananı bilmez misin?
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15.
Soru 15 )Sanat yaşamına şiirle başladı. Folklor araştırmaları, fıkra, röportaj, hikâye, roman, tiyatro ve senaryo türlerinde eserler verdi. Yurt gerçeklerini yansıtan röportajları ve dergilerde yayımlanan hikâyeleriyle ünü yaygınlaştı. Eserlerinde, çoğunlukla Çukurova insanlarının yaşamlarını anlattı. Eserlerinden bazıları; Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf’tur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )(I) Bir gazetecinin, ünlü ya da uzman bir kişiyle yaptığı görüşmeleri aktardığı yazılara mülakat (görüşme) adı verilir. (II) Sorular mülakat sırasında doğaçlama sorulur. (III) Görüşme kayıt altına alınır. (IV) Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
17.
Soru 17 )Bu eserdeki hikâyelerin dil ve üslubunda eski edebiyatımıza ait özellikler görülür. Tamlamalar ve uzun cümleler burada da karşımıza çıkar.Bununla beraber hikâyelerde kelime, tamlama ve cümlelerde Türkçeye doğru belirgin bir yönelme vardır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?
18.
Soru 18 )― Yeni bir roman hazırlıyor musunuz?
― Düşünüyorum.
― Bugün için felsefe ve sanatın birbiriyle olan münasebetini nasıl açıklarsınız?
― Felsefe ile münasebeti olmayan hiçbir insan faaliyeti yoktur. Batı’da da, bütün insanlar felsefi bir temele dayanırlar.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?
19.
Soru 19 )Türk edebiyatında eleştiri _________ Dönemi’nde gazeteler sayesinde gelişmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem “Takdir-i Elhan” ile “Zemzeme Mukaddimesi”ni bu dönemde kaleme almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
20.
Soru 20 )Basketbol oynamaya başladığımızda ben on, kardeşim sekiz yaşındaydı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle düzeltilebilir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Türk Dili ve Edebiyatı 6 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Türk Dili ve Edebiyatı 6 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Türk Dili ve Edebiyatı 6 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Türk Dili ve Edebiyatı 6 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Türk Dili ve Edebiyatı 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Dili ve Edebiyatı 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Dili ve Edebiyatı 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Türk Dili ve Edebiyatı 6 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Dili ve Edebiyatı 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Türk Dili ve Edebiyatı 5 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020