Açık Lise Akaid 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur, din de yalnız O’nundur. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?”
(Nahl suresi 52.ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi “Akaid” kapsamına giren bir kavramdır?
3.
Soru 3 )“… Sen de onlara: ‘Eğer sahiden doğru söylüyorsanız iddianızı kanıtlayın.’ de.”
(Bakara suresi, 111. ayet)
Bu ayette İslam akaidinin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam akaidinin kaynakları arasında yer almaz?
5.
Soru 5 )İslam akaidi artma ve eksilmeyi, bozulma ve değiştirilmeyi kabul etmeyen, sabit ve değişmez akîdelerden oluşmaktadır. Aşağıdaki ayet ve hadislerin hangisinde bu duruma değinilmemiştir?
6.
Soru 6 )Taklidî iman için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
Soru 7 )Hz. İbrahim Allah’tan ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini istemiş,
Allah’ın “İnanmadın mı?” sorusuna “… İnandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim…” cevabını vermiştir.
Hz. İbrahim’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisine örnek oluş turur?
8.
Soru 8 )• “… Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.” (Yûsuf suresi, 87. ayet)
• “Yoksa Allah’ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah’ın tuzağından emin olamaz.” (A’râf suresi 99.ayet)
Bu ayetler birlikte değerlendirildi ğinde çıkabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde münafıklardan bahsedilmektedir?
10.
Soru 10 )Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Allah’ın varlığı ve birliği konusunda birçok delil ortaya konulmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu delillerin amaçlarından biridir?
12.
Soru 12 )“İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?”
(Meryem suresi, 67. ayet)
Bu ayette Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili aşağıdaki delillerden hangisi vurgulanmaktadır?
13.
Soru 13 )“Esmaü’l-hüsna” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
14.
Soru 14 )Allah’a mahsus olup O’ndan başkası na verilemeyen sıfatlara zâtî sıfatlar denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zâtî sıfatlardan biridir?
15.
Soru 15 )“… Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Nahl suresi, 77. ayet)
Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır?
16.
Soru 16 )“Onlar, Rahmân’ın kulları olan melekleride dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.”
(Zuhrûf suresi, 19. ayet)
Bu ayet meleklerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
17.
Soru 17 )Kabirde soru sormakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Melekler, cinler ve insanlar için aşağıdakilerden hangisi ortak olarak söylenebilir?
19.
Soru 19 )“Şeytanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a ortak ko şanlar üzerindedir.” Nahl suresi, 100. ayet)
Bu ayette şeytan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
20.
Soru 20 )Kur’an-ı Kerim’de “iman edenler vesalih amel işleyenler” ifadesinin geç tiği pek çok ayet vardır.
Bu ayetlerde “iman edenler” ve “salih amel işleyenler” ayrı ayrı zikredilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Akaid 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Akaid 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Akaid 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Akaid 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Akaid 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Akaid 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Akaid 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Akaid 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Akaid 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Akaid 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Akaid 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Akaid 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Akaid 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Akaid 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Akaid - 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Akaid 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020